Erkende Brabantse Natuurpoort

Natuurgebied de Peel

Van de meer dan 30.000 hectare die het Peelgebied oorspronkelijk omvatte, bleef slechts 4.500 hectare hoogveen bewaard. Ruim 1.300 hectare daarvan is tot Nationaal Park ’De Groote Peel’ verheven en is vanuit Ospeldijk toegankelijk. Buitencentrum de Pelen vormt hierbij het startpunt van de routes .

De Deurnese Peel en de Mariapeel rond de voormalige veenkolonies Griendtsveen en Helenaveen zijn ook restanten van dit eens zeer uitgestrekte hoogveengebied. Het zijn prachtige, grotendeels toegankelijke natuurgebieden met een gezamenlijke oppervlakte van ruim 2.500 hectare.
In dit afwisselend landschap van ondoordringbare veenmoerassen, plassen, open heideterreinen, vlakten, bosjes en zandruggen groeien talloze bijzondere planten. Bovendien is het één van de rijkste vogelgebieden van West-Europa.


 
Website door TARGET visuele communicatie