Erkende Brabantse Natuurpoort

Stichting Peel en Kasteel

Met onze locaties nabij het kasteel van Deurne en deze, Natuurpoort de Peel, hebben wij niet alleen een enorm belang bij, maar voelen wij vooral ook een morele verantwoording voor het creëren en behouden van een mooie en gezonde omgeving. Om het eenvoudiger te maken hier een bijdrage aan te leveren, hebben wij een stichting opgericht; de Stichting Peel en Kasteel. Waar voorheen door middel van subisidies gemakkelijk allerlei projecten gerealiseerd konden worden is dat nu niet meer zo vanzelfsprekend. Dit betekent dat er nu naar alternatieven gezocht moet worden waarbij bovendien van een ondernemer verwacht wordt dat ook hij nadrukkelijk zijn steentje bijdraagt. Stichting Peel en Kasteel speelt inmiddels voor de invulling van deze taken bij ons een belangrijke rol.

Ter illustratie; de stichting is momenteel bezig met de ontwikkeling van een wandelpad in de Deurnsche Peel; het Mussenkeetpad, een samenwerkingsverband tussen Natuurpoort de Peel, Bijzonder Jeugdwerk Brabant, Staatsbosbeheer en diverse andere instellingen en vrijwilligers. De stichting Peel en Kasteel fungeert in dit geval als opdrachtgever en aanspreekpunt.

We gaan ervan uit dat deze stichting in de toekomst in veel opzichten een waardevolle maatschappelijke én sociale functie kan vervullen. 

 
Website door TARGET visuele communicatie